Welkom gast, op dit moment bent u niet ingelogd. (Klik hier om in te loggen)(Ik heb nog geen account)

Alle ins en outs over Limburgse fusieclub


3 februari 2009 - Er wordt momenteel veel geschreven op het internet over de geadviseerde fusie tussen Roda JC en Fortuna Sittard. Het persbericht wat door de stuurgroep is verstuurd naar de media kunt u nu integraal op VoetbalPlus.nl lezen.

Persbericht Stuurgroep Topvoetbal in Limburg
Een fusie tussen Roda JC en Fortuna Sittard is nodig. Dat is het advies dat de Stuurgroep Topvoetbal in Limburg heeft gepresenteerd aan de besturen van Roda JC en Fortuna Sittard om professioneel voetbal voor Limburg te behouden en topvoetbal in Limburg te ontwikkelen. Beide besturen hebben dit advies overgenomen en steunen de plannen voor een fusie. De STAK (Stichting Administratiekantoor Roda JC) en de Stichting Roda JC, die kennis hebben genomen van het advies van de Stuurgroep, beraden zich over hun standpunt. De komende twee maanden zal een business plan worden uitgewerkt en een organisatie worden gebouwd, die het mogelijk moet maken om volgend jaar met een nieuwe Limburgse club te beginnen in de Eredivisie. Deze nieuw te vormen Limburgse club zal in het Roda stadion gaan voetballen en het Fortuna stadion wordt het centrum voor talentontwikkeling.

De Stuurgroep heeft gisteren in een rapportage aan de besturen van Roda JC en Fortuna Sittard de onderzoeken naar de mogelijkheden voor topvoetbal in Zuid Limburg gepresenteerd. Hieruit blijkt dat zowel Roda JC als Fortuna Sittard alle beleidsmatige en commerciële activiteiten hebben ontwikkeld om op individuele basis het maximale aan sportieve prestaties en opbrengsten te genereren uit hun afzonderlijke verzorgingsgebieden. Echter uit een uitgebreide potentieelanalyse is gebleken dat deze initiatieven niet zullen leiden tot een gezonde basis waarop de individuele clubs professioneel voetbal op niveau kunnen blijven spelen in Limburg. Een fusie daarentegen biedt wel deze mogelijkheden.

Slechte financiële positie Roda en Fortuna
Eerder presenteerde de Stuurgroep de uitkomsten van het bureau UNO Bedrijfsadviseurs dat inzicht gaf in de exploitatie van beide clubs. Daaruit bleek dat de verwachte opbrengst van Fortuna circa
¤ 1,6 miljoen bedraagt en die van Roda JC circa ¤ 10,5 miljoen. De opbrengst zou minimaal 50% tot 70% hoger moeten zijn om op een verantwoorde manier actief te blijven in respectievelijk de Jupiler League (Fortuna Sittard) en de Eredivisie (Roda JC).

Waar vergelijkbare clubs in beide voetbalcompetities op dit moment een opwaartse trend in inkomsten laten zien, is dit niet waarneembaar bij zowel Fortuna Sittard als Roda JC.

Daarbij komt dat beide clubs dit lopende seizoen op een fors tekort afstevenen en per direct een nijpend liquiditeit probleem hebben. Er zijn extra inkomsten nodig om dit seizoen af te kunnen maken. Deze acute problemen worden ondermeer veroorzaakt door teruglopende inkomsten uit verkoop van spelers, media inkomsten en achterblijvende groei in sponsorgelden. Op dit moment proberen beide clubs er alles aan te doen om het huidige voetbalseizoen te kunnen voltooien en de verplichtingen aan hun schuldeisers en medewerkers te voldoen. Gesprekken hierover zijn gaande.

Potentieelanalyse: Groter verzorgingsgebied noodzakelijk
Naast de financiële onderzoeken heeft het Bureau Hypercube een potentieelanalyse gedaan naar de mogelijkheden van Roda JC en Fortuna Sittard individueel en de mogelijkheden bij een fusie van beide clubs. In het geval van Roda JC is gebleken dat het onmogelijk zal zijn om het huidige sportieve en financiële niveau vast te houden, laat staan verder te groeien. Belangrijkste oorzaak is gelegen in de veranderde marktomstandigheden. Sportieve stabiliteit of groei vergt meer economische bronnen dan er beschikbaar zijn in het verzorgingsgebied van Roda JC. Fortuna Sittard zal in de huidige markt structureel geld tekort blijven komen. Als de club een behoorlijke kans wil hebben te overleven moet ze naar een hoger kwaliteitsniveau. De analyse laat echter zien dat de dergelijk benodigde gelden hiervoor niet uit de markt gehaald kunnen worden. Ook minder ambitieuze scenario’s leiden tot een structureel tekort op de begroting.
Bij een fusie ontstaat de situatie van een groter verzorgingsgebied met meer potentieel en mogelijkheden tot groei. Deze sluiten aan bij de ambitie om professioneel voetbal in Limburg te behouden en verder te groeien naar topvoetbal in Limburg.

Nieuwe Limburgse club
De nieuw te vormen topvoetbalclub in Limburg, die vanaf het nieuwe voetbalseizoen zal beginnen, moet een club worden op subtop niveau met een nieuwe, eigen en brede Limburgse identiteit, die naast succes ook herkenbaarheid en allure uitstraalt. Deze nieuwe fusieclub komt voort uit de kracht van de identiteit van Roda JC en Fortuna Sittard. Het moet een club worden waar een ieder in Limburg Zuid zich thuis voelt en die breed wordt gedragen door supporters, toeschouwers, bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen en overheid, als voorwaarde voor structureel sportief, en daarvan afgeleid, financieel succes.
Bij de verdere uitwerking staan een aantal uitgangspunten centraal voor het vormen van deze nieuwe Limburgse topvoetbalclub. De nieuwe club wil kunnen strijden om posities in de Eredivisie die recht geven op Europees voetbal. De club krijgt een nieuwe typische Limburgse identiteit met nationale uitstraling. Tenslotte zal de club zich sterk richten op talentontwikkeling en de uitvoering van een groot aantal maatschappelijke activiteiten, waardoor inwoners van Limburg zich kunnen identificeren met topsport.

Focus op talentontwikkeling
Europese ontwikkelingen in het voetbal, gaan in een richting waarbij eisen zullen worden gesteld aan het aantal spelers dat uit de eigen opleiding moet worden geselecteerd. Daarnaast wil de Provincie Limburg samen met partners een topcentrum voor sport ontwikkeling en vernieuwing worden. Dit biedt kansen om tot bundeling van krachten te komen. Vooral bundeling op het gebied van talentscouting, talentontwikkeling, kennis en onderzoek. De Stuurgroep ziet hier kansen voor de nieuw te vormen Limburgse topvoetbalclub. Om dit te bereiken zullen er sterke allianties tot stand moeten komen tussen topvoetbal, topsport, onderwijs, onderzoek, bedrijfsleven, instellingen, overheid en breedtesport, zoals amateurvoetbal. Van het bedrijfsleven wordt verwacht dat het zowel sponsor als partner van succes, vernieuwing en topsport wil zijn.
Van overheid en instellingen wordt verwacht dat zij dit beeld randvoorwaardelijk zullen steunen. Dit moet vooral tot uiting komen in infrastructurele- en kennisontwikkelingen.

Voetbal in Roda stadion en Fortuna stadion centrum voor talentontwikkeling
Ten aanzien van de locatie heeft de Stuurgroep verschillende opties onderzocht en is tot de conclusie gekomen dat topvoetbal het beste kan plaatsvinden vanuit het Roda stadion dat met haar moderne faciliteiten en uitstraling hiervoor een goede locatie is. Talentontwikkeling zal vanuit de locatie van Fortuna Sittard plaatsvinden. Dit sluit aan bij de ambitie van de Provincie om vanuit Sittard/Geleen de ontwikkeling van de Sport-zône te stimuleren.

Vertrouwen in steun voor nieuwe Limburgse club
De Directie en Bestuur van Fortuna Sittard en de Directie en Raad van Commissarissen van Roda JC steunen de fusie tussen de twee Limburgse voetbalclubs. De STAK (Stichting Administratiekantoor Roda JC) en de Stichting Roda JC hebben kennis genomen van het advies van de Stuurgroep en zullen op grond van verdere informatie die zij hebben gevraagd een definitief besluit nemen en beraden zich op dit moment over hun standpunt. De Stuurgroep heeft er vertrouwen in dat bedrijven en overheden de toekomstige ontwikkelingen positief zullen benaderen. Dat zal bij de uitwerking van het businessplan aan de orde komen wat zal leiden tot de nieuwe Limburgse voetbalclub waar Limburg trots op kan zijn.

Voeg dit artikel toe aan NUjij.nlVoeg dit artikel toe aan MSN ReporterVoeg dit artikel toe aan ekudos.nlVoeg dit artikel toe aan Digg.comVoeg dit artikel toe aan je Google Bookmarks

Link | Bron: Voetbalplus.nl |Er zijn geen reacties!

Er zijn nog geen reacties op dit bericht!

De beheerder van dit nieuwssysteem heeft ervoor gekozen om niet geregistreerde gebruikers geen mogelijkheid te geven om te reageren. Helaas!